Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc3Matka Boża, która całkowicie oddała się realizacji zbawczych planów Boga, inspiruje całe nasze życie. Maryja przyjęła Jezusa i dała Go światu. Jej „Fiat” zachęca również i nas do zaryzykowania życia dla Boga. Od Niej uczymy się radosnej dyspozycyjności w wypełnianiu naszego kontemplacyjno-czynnego powołania, pragnąc jedynie, by Jezus był znany i kochany.