Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc3Maryja zasłuchana w Słowo i całkowicie oddana realizacji zbawczych planów Boga, inspiruje całe nasze życie. Maryja przyjęła Jezusa i dała Go światu. Jej "Fiat" zachęca również i nas do zaryzykowania życia dla Boga. Od Niej uczymy się kontemplacji, zawierzenia Bogu i radosnej dyspozycyjności w wypełnianiu naszego powołania.