Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc4Eucharystia i adoracja eucharystyczna stanowią centrum naszego życia. Uczestnicząc w codziennej Eucharystii, na którą przynosimy radości i cierpienia świata, wraz z Jezusem umarłym i Zmartwychwstałym, wydajemy nasze życie Bogu, w postawie uwielbienia i dziękczynienia. Codzienna adoracja eucharystyczna ożywia i wzmacnia nasz zapał misyjny.