Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc4Eucharystia i adoracja eucharystyczna stanowią centrum naszego życia. Uczestnicząc w codziennej Eucharystii, na którą przynosimy radości i troski naszych sióstr i braci, wraz z Jezusem wydajemy nasze życie Bogu za życie świata. Codzienna adoracja eucharystyczna przeżywana w postawie uwielbienia, dziękczynienia i wstawiennictwa, dynamizuje i wzmacnia nasz zapał misyjny.