Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

ul. Zamkowa 5
47 - 175 Kadłub

zaprasza do składania ofert

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9 - osobowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich do Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub, dofinansowanego ze środków PFRON z projektu w ramach: Programu wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D.

Zapytanie ofertowe i załączniki:

Zapytanie ofertowe BUS

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 2 - treść oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osob - 1

Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2021 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.05.2021r.

Rozstrzygnięcie postępowania BUS