Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Przyjaciele FMM to po prostu przyjaciele Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi czyli NASI PRZYJACIELE. Przyjaciele zrodzili się z pragnień naszej Założycielki Bł. Marii od Męki Pańskiej (Heleny de Chapotin) oraz całego Kościoła.

Bł. Maria od Męki Pańskiej, szczególnie pod koniec swojego życia, bardzo pragnęła odpowiedzieć na prośby płynące ze strony osób świeckich by mogli oni dzielić aktywnie charyzmat Zgromadzenia. Podjęła kroki by włączyć ich w misję i charyzmat Zgromadzenia. Założycielka uważała, ze współpraca sióstr i osób świeckich będzie się przyczyniać do tego, by ?dzieło misyjne dotarło do wszystkich zakątków wszechświata?, by ?Królestwo Boże mogło się bardziej rozprzestrzeniać?.

A Jan Paweł II w Adhortacji ? Vita Consecrata ? napisał : Dzisiaj dość liczne Instytuty, często pod wpływem nowych okoliczności, dochodzą do przekonania, że ludzie świeccy mogą mieć udział w ich charyzmacie. Są oni zatem zapraszani do głębszego uczestnictwa w duchowości i misji danego Instytutu. (VC 54)

W Polsce, Przyjaciele FMM spotykają się obecnie przy naszych wspólnotach w Radomiu, Łęcznej, Piastowie, Szczercowie i Łabuniach. Wierzymy, że w najbliższym czasie kolejne wspólnoty FMM również staną się miejscem spotkań. Raz w roku odbywa się ogólnopolskie spotkanie Przyjaciół. Tegoroczne ? trzecie już spotkanie planowane jest na 14 i 15 września 2018 w Łabuniach.

W dziale Spotkania Przyjaciół FMM znaleźć można relacje z niektórych spotkań. Natomiast tutaj zamieszczamy wydawane dwa razy w roku "Listy do Przyjaciół" (do pobrania w formacie pdf).

 

Razem z naszymi przyjaciółmi chcemy dzielić naszą duchowość (charyzmat) i naszą misję. Chcemy razem współpracować i wymieniać się darami duchowymi.

Chcemy, by nasi Przyjaciele otrzymali możliwość formacji przy Siostrach, pogłębili swoją relację z Bogiem a także by mogli uczestniczyć w misji Sióstr i całego Zgromadzenia. A my, siostry FMM wierzymy, że dzięki naszym Przyjaciołom uda nam się zanieść Ewangelię w nowe miejsca i tereny współczesnego świata a także uda nam się budować Boże Królestwo w jedności z osobami świeckimi.

Jeśli chcecie budować Królestwo Boże z nami ? ZAPRASZAMY.

Podkategorie