Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Hevenu Szalom Alehem - A pokój niech będzie z nami!
Tą piosenką zapraszamy do modlitwy o pokój.
Bądźmy ludźmi pokoju, módlmy się o pokój.
W nagraniu wykorzystano słowa Psalmu 122.

Piosenka w wykonaniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi; Wspólnota Postulatu w Polsce.

 

Pray for peace
Modlitwa o pokój
Orare pro pace
Prière pour la paix
Mолитва за мир
Mолитва о мире
Molitev za mir
Molitva za mir
Gebet für Frieden
Imádság a békéért
Alsalat min 'ajl alsalam