Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Zostało otwarte w 2001r. w celu animacji misyjnej i prezentacji świadectwa zaangażowania misyjnego sióstr FMM pochodzących z 79 narodów i pełniących swą misję w 74 krajach świata. Gromadzi przedmioty codziennego użytku i kultu: ubiory, biżuterię, broń, oraz faunę i florę. Pokazy multimedialne pozwalają docenić bogactwo kultur, tradycji, otworzyć się na powszechność i „niezmierzone horyzonty misji”. Muzeum daje możliwość spotkania z ludźmi, którzy dziełu ewangelizacji poświęcili całe swoje życie. Jest doskonałym miejscem na zorganizowanie katechezy misyjnej, lekcji geografii czy sztuki.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania ekspozycji zarówno osoby prywatne, jak i zorganizowane grupy (towarzyszy s. Aniela Pastuszak, wieloletnia misjonarka z Senegalu - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zwiedzania ekspozycji).

KONTAKT:

FRANCISZKANKI MISJONARKI MARYI
ul. Nałęczowska 241, 20-831 LUBLIN
tel. 081 502 08 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

a4

 Siedem sióstr męczennic z Tai Yuen Fou w Chinach, z czasów prześladowań w 1900 r., podczas powstania Bokserów. Liczące od 28 do 36 lat, przybyły tam kilka miesięcy wcześniej. Opiekowały się chorymi i opuszczonymi sierotami. Ich imiona: Siostry Hermina, Natalia, Maria de St Just – Francuzki; Klara i Maria della Pace – Włoszki; Amandina – Belgijka i Adolfina – Holenderka. Zostały kanonizowane w 2000 roku przez Jama Pawła II.

 

Czytaj więcej →

 

 

a721

Siostra Assunta Pallotta, młoda Włoszka, zmarła w Chinach w wieku 26 lat, zarażona tyfusem. Zostawiła przesłanie czystego serca: „Robić wszystko z miłości do Boga, nawet rzeczy najbardziej zwyczajne”. Pius XII beatyfikował ją w 1954 r.

 

Czytaj więcej →

 

 

 

Wiele innych sióstr, znanych lub nie znanych, które oddały swoje życie bez hałasu, solidarne z ludem, do którego zostały posłane, wśród różnych zawirowań historii. „Nie ma większej miłości, jak oddać życie swoje za przyjaciół”.

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało się w Indiach w Ootacamund, w diecezji Coimbatour. Papież Pius IX zatwierdził je 6 stycznia 1877 roku w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Rozwijało się i rozszerzało bardzo szybko, odpowiadając na wezwania i potrzeby Kościoła. Było otwarte na wszystkie formy ewangelizacji: służbę zdrowia, edukację, pracę socjalną, formację, przede wszystkim na pierwszą ewangelizację… Wielką uwagę zwracano na sytuacje kobiety i ludzi młodych, przyczyniając się do ich promocji i podkreślenia godności.

Od początku Zgromadzenie przyjmowało powołania ze wszystkich krajów, bez względu na rasę czy pochodzenie społeczne. Jest to Zgromadzenie międzynarodowe, które prowadzi wiele instytucji edukacyjnych i socjalnych w Azji i w Afryce, a także pomimo wyższej średniej wieku w Europie, Ameryce i Australii.

Aktualnie Zgromadzenie liczy 48 « Prowincji » i obecne jest w 74 krajach świata. Około 5700 sióstr FMM żyje w bardzo zróżnicowanych środowiskach społecznych i religijnych. Dom generalny znajduje się w Rzymie.

Rodzina zakonna rodzi się w Kościele, kiedy osoba, okoliczności, intuicja prowadzą do wyrażenia życia ewangelicznego w nowy sposób.

Maria od Mki Panskiej 001Osoba: Helena de Chappotin (1839 – 1904)

Helena urodziła się w Nantes we Francji w 1839 r. Od młodości szukała z pasją tego, „co warto miłować”. Miłość Boga pochwyciła ją.

Rozpoczynając życie zakonne, otrzymała imię Marii do Męki Pańskiej. Szybko została posłana do południowych Indii i pracowała 12 lat w Madurze. Tam zdobyła szerokie doświadczenie misji, odpowiadając wielkodusznie na jej wyzwania.

Okoliczności: w 1877r. po trudnym zerwaniu, założyła w Ootacamund w Indiach Misjonarki Maryi „poświęcone misji powszechnej”. Kilka lat później dołączyła do rodziny duchowej św. Franciszka z Asyżu. I tak powstało Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Intuicja : wzywać, przyjmować, formować siostry, które będą mogły pracować na niwie misyjnej, nawet „w miejscach niebezpiecznych i oddalonych”. Podtrzymywać zapał misyjny zgłębiając Euchazaloycielka4rystię. Wkładać całą swoją energię w służbę Królestwu Bożemu. Jak Maryja być zaangażowanymi w Boże dzieło zbawienia.

Z całej Europy, potem z Azji, Afryki, Ameryki dołączały do niej kobiety, które tak jak ona czuły zapał misyjny i „pragnienie dusz”.

W chwili śmierci, w 1904 r., Maria od Męki Pańskiej pozostawiła 86 wspólnot na czterech kontynentach. Założyła fundacje w Indiach, Chinach, Japonii, Birmie, Tunezji, Kongo, na Madagaskarze, w Chile… oraz w większości krajów Europy i w Ameryce Północnej.

Jan Paweł II beatyfikował ją w październiku 2002 r., potwierdzając tym samym przekazany przez nią charyzmat i jego znaczenie dla Kościoła.

 

Czytaj więcej →

Chrystus kontemplowany posyła nas do braci...
«Chcemy iść do wszystkich, jak Chrystus, z sercem pokornym, gotowe zarówno uczyć się od nich, przyjmować, jak i dawać, w tej samej postawie szacunku i akceptacji wszystkich, w postawie otwarcia i służby.»

Konstytucje FMM n° 39

Nasze działania, misje są różnorodne, według wezwań Kościoła i świata, według naszych możliwości i priorytetów. W Polsce siostry są zaangażowane w ewangelizację, działalność duszpasterską (katecheza, duszpasterstwo uchodźców i migrantów, na rzecz ofiar handlu ludźmi…) i w działalność zawodową (służba zdrowia, przedszkole, prace socjalne, prace opiekuńczo-wychowawcze z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (Domy Pomocy Społecznej)  i ekumenizm…

We wspólnocie dzielimy życie z siostrami, którzy Bóg nam daje. Przyjmujemy z prostotą tych, którzy do nas przychodzą. Jesteśmy gotowe, aby ich słuchać, towarzyszyć im, wspierać. Jesteśmy misjonarkami nie tylko przez aktywne zaangażowanie, ale niezależnie od wieku i stanu zdrowia, pozostajemy w pełni misjonarkami przez modlitwę, życie ewangeliczne we wspólnocie oraz ofiarę naszych cierpień.

Misja nie należy do nas, lecz jest nam powierzona. Wymaga rozeznania, dialogu i dyspozycyjności, aby z wiarą pójść tam, gdzie Bóg nas posyła.

 «Wspólnota tworzy się w wierze : Bóg pobudza naszą wolność do czynnego uczestnictwa; z wiarą przyjmujemy siostry, które On nam daje, akceptując naszą różnorodność i komplementarność w postawie wzajemnego wsłuchiwania się, zaufania, szacunku do tajemnicy i rytmu rozwoju każdej. Podtrzymujemy się wzajemnie w naszej drodze ku Panu.»

Konstytucje FMM n 20

Życie wspólnotowe jest fundamentalnym wymiarem naszego życia franciszkanek misjonarek Maryi. Dzień po dniu uczymy się poznawać siebie nawzajem i nawiązywać relacje siostrzane. Dzielimy obowiązki życia codziennego, radości, troski, świętujemy…

Nasze wspólnoty są różnorodne pod względem liczebności, międzypokoleniowe i międzynarodowe, w służbie misji. Zaangażowania sióstr są niesione przez wspólnotę – każda z nas jest posłana przez wspólnotę i dzieli się z nią tym, co zostało jej powierzone.

Poświęcamy czas na refleksję, pogłębienie i dzielenie życia. W duchu odpowiedzialności za nasze życie we wspólnocie tworzymy projekt wspólnotowy, regularnie rozeznajemy i ewaluujemy nasze zaangażowania. Zycie wspólnotowe wzmacniane jest przez szczególne wydarzenia takie jak: wspólnotowe dni skupienia, relektura życia, rekolekcje, spotkania z innymi wspólnotami FMM.

« Chrystus kontemplowany... »
«Kontemplowany Chrystus wysyła nas do braci, w których odkrywamy Jego ukrytą obecność.  A bracia ponownie kierują nas do kontemplacji Chrystusa»
.

Konstytucje FMM n° 3

Kontemplacja jest źródłem naszej misji. Użyźnia całe nasze życie. Kontemplujemy pokorę (uniżenie się Boga), Który wydał się światu w tajemnicy Wcielenia, Śmierci i  Zmartwychwstania.

Medytujemy każdego dnia Słowo Boże. Dzielimy się nim we wspólnocie i zgłębiamy przez studium. Ono prowadzi nas do wejścia w komunię z Chrystusem i otwiera na działanie Ducha Świętego.

Uczestniczymy każdego dnia w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie ofiarujemy się z Chrystusem za zbawienie świata. Codziennie rano i wieczorem odmawiamy we wspólnocie Liturgię Godzin, łącząc się w niej z modlitwą Kościoła.

Nasze życie modlitwy obejmuje także czas szczególny : comiesięczne dni «pustyni», doroczne rekolekcje oraz relekturę życia osobistą i wspólnotową.

Treść artykułu... Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid consectetur minima culpa, quas tempora atque, libero expedita labore nemo autem sed commodi earum ducimus deleniti, facere, dignissimos? Necessitatibus, debitis hic. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.