Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W pierwszej połowie listopada siostry juniorystki spotkały się w dwóch nieco nierównych grupach (11 i 4) na jesinnym zjeździe. Już po raz kolejny ciepło przyjęła nas wspólnota sióstr w Zakopanem. Tematyka zjazdu krążyła wokół tegorocznej Kapituły Generalnej. Siostra Beata Stachowska przybliżyła nam w szerokim spojrzeniu drogę DO, przedstawiając historię i przegląd poprzednich kapituł naszego Zgromadzenia.

Po tym wprowadzeniu, wspólnie z s. Marią Łatką pochylałyśmy się nad dokumentem końcowym KG 2022 i Wizją Zgromadzenia z 2018. Wspólnie szukałyśmy odpowiedzi na pytania, odczytywałyśmy konteksty w których obecnie żyjemy, przyglądałyśmy się naszemu życiu w świetle tych dwóch dokumentów. Dzięki dzieleniom siostry Marii przeżywania tegorocznej Kapituły Genralnej mogłyśmy same wejść w to doświadczenie, w wdzięczności i zadziwieniu nad tym jak Pan, nas tak różnorodne, łączy w jedno. Eucharystia, Modlitwa Liturgii Godzin, spotkania, dzielenia, rozmowy, wspólne posiłki, spacery wypełniały nasz czas i były przestrzenią do bycia razem. Dom w Zakopanem ma też taką piękną specyfikę, że prawie zawsze można tam kogoś spotkać. Naszą radością było spotkanie z s. Anią Pośpiech, która w czasie rekreacji dzieliła się z nami swoją misja w Algerii. Udało nam się też połączyć on-line z s. Anią Antkowiak, która niedawno wyjechała na doświadczenie misyjne do Ghany i usłyszeć o jej pierwszych wrażeniach w nowej misji.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy siostrom z Zakopanego za otwarte serca i siostrzaną gościnność. Dziękujemy również wszystkim siostrom, które w tym czasie pamiętały o nas w modlitwie. Jestem głęboko przekonana, że ona nas niesie na drodze formacji i zbliża nas do siebie nawzajem, pomaga być RAZEM, jako członki jednego ciała.

s. Agnieszka Kosińska, fmm