Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W Prowincji Europy Środkowej i Wschodniej, a właściwie w Polsce, prowadzimy trzy domy pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wszyscy wiemy jak bardzo dużym wyzwaniem stało się to w czasach epidemii.

Jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi wystąpiliśmy z wnioskami do Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej o przyznanie środków finansowych z przeznaczeniem dla personelu domów pomocy społecznej; w Zamościu, Kietrzu i Kadłubie. Projekty są w trakcie realizacji i pierwsze wypłaty trafiły do pracowników.

wsp kad 2020

 

PLAKAT INFORMACYJNY - Dofinansowanie projektu (PDF)

 kadub wsparcie

 

DPS Zamość - informacja o projekcie grantowym (PDF)

 

DPS zamosc

 

 

PLAKAT INFORMACYJNY - dofinasowanie projektu w Zamościu

 

Prezentacja dofinasowanie zam