Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Drodzy MŁODZI, Łabunie znowu czekają na WAS 
Zapraszamy na Adwentowe rekolekcje, aby razem przygotować się na czas Bożego Narodzenia. Rekolekcje w temacie: Czekając na Światłość. Razem z Franciszkiem z Asyżu zajrzymy też do Greccio. Wiecie co się tam wydarzyło? Poznamy i doświadczymy na rekolekcjach... Rozpoczynamy w piątek 2 grudnia o godz.17.00, kończymy niedzielnym obiadem, 4 grudnia. Cena rekolekcji obejmuje noclegi i wyżywienie.

Adres: Dom Sióstr FMM, Łabunie, ul. Parkowa 33.

Mail do zapisów jest na plakacie

3