Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 13-15 lat i licelistów na rekolekcje...

Czekamy na Was!

 

rek 05a