Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

UWAGA !

W związku z Koronawirusem zmieniamy termin rekolekcji !

Kto się decyduje niech jeszcze raz potwierdzi na adres.