Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 

 

Każdy z nas otrzymał swoją misję!

chcesz ją odkryć, odnowić, pogłębić?

Rekolekcje to dobry czas

ZAPRASZAMY licealistów

w tym szczególnym miesiącu misyjnym - zapisy - START!

 

 

 

 

 

   2019 plakat lic    2019 plakat rek rok19 20