Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

S. Grażyna Grabowska FMM z Senegalu

Zapraszamy do oglądania krótkich wywiadów z Siostrami FMM.

Za tydzień kolejny wywiad, a wcześniejsze znajdziesz w playliście "Świat oczami Misjonarki".