Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Rekolekcje w Zakopanem dla rozeznających powołanie szczęśliwie
zakończone :). Brało w nich udział 8 dziewczyn plus ekipa prowadząca:
s. Marta, s. Ana i s. Ela oraz brat Mateusz OFM. Bogu niech będą dzięki za
ten piękny czas pełen niezapomnianych widoków i duchowych przeżyć, za
cudowną pogodę- słońce i śnieg, za spotkania ze Słowem, głębokie
dzielenia, naukę i radość wspólnych zjazdów :). Dzięki wszystkim,
którzy nas wspierali