Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Dziewczęta, które pragną razem z nami odkrywać drogę swojego powołania zapraszamy na dni skupienia do Warszawy.

Tak wiele jest dróg... odszukaj tę jedną jedyną…

pust