Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Przyczyny separacji dwudziestu sióstr Wynagrodzicielek w Indiach
(Na podstawie dokumentów do procesu beatyfikacyjnego Marii od Męki Pańskiej - I Tom s. 140-446)

Przyczyny separacji dwudziestu sióstr Wynagrodzicielek w Indiach - POBIERZ