Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Dwie Księgi Zwyczajów Zgromadzenia FMM dotyczące sposobu życia i sposobu wykonywania obowiązków w Zgromadzeniu są uzupełnieniem Konstytucji. Są one jednocześnie wyrazem niepowtarzalnej kultury życia i prowadzonej misji wszystkich Franciszkanek Misjonarek Maryi na całym świecie.

Oto co na ich temat pisała Maria od Męki Pańskiej:

Nasza Księga Zwyczajów ma już za sobą dwadzieścia lat doświadczenia; Kongregacja Generalna w grudniu 1903 roku postanowiła ją wydrukować. Dobroć Boża obsypała łaskami naszą rodzinę zakonną; za jedną z największych  uważać trzeba, moje córki, Księgę Zwyczajów Zgromadzenia, którą zaczęłam spisywać z posłuszeństwa od roku 1883 i która stopniowo była wam rozsyłana, począwszy od roku 1885. Miałyśmy wtedy tylko nasze domy w Les Châtelets, w Rzymie, Ootacamund i Coimbatour. Wszystkie inne domy zostały założone po spisaniu Księgi Zwyczajów i temu zrządzeniu Opatrzności zawdzięczamy wielką jednolitość zwyczajów, która u nas panuje.

Córki moje, miejmy głęboki szacunek dla tej jedności, która jest równocześnie łaską i skarbem, powierzonym przez Boską miłość wierności każdej z nas. Zachowujmy Regułę, a ona nas zachowa. Czasami możemy mieć świetne pomysły, zapatrywania przewyższające same w sobie niektóre nasze zwyczaje, ale nic dorównać nie zdoła szacunkowi dla naszej dyscyplinarnej tradycji. Naruszyć ją, to wprowadzić mały rozłam, a Pan Jezus powiedział: ?Każde królestwo podzielone wewnętrznie będzie spustoszone?. Zachowanie niektórych zwyczajów kosztuje nas po prostu dlatego, że są one zależnością zakonną, a natura ludzka lubi wolność.

Życie wspólnotowe potrzebuje, że zapewni mu się porządek i harmonię. Zgromadzenie nasze otrzymało tę łaskę. Umiejmy z niej korzystać przez wierność naszej Księdze Zwyczajów. Niech każda z nas odpowie na jej wymagania słowami, którymi rozpoczyna dzień: ?Oto ja służebnica Pańska?. Abyśmy były prawdziwymi i wiernymi służebnicami Jezusa Miłości i pocieszały we wszystkim Jego Boskie Serce w teraźniejszości i w przyszłości, błogosławię was i polecam J.M.J.N.O.Sw.Fr.

Fryburg, Uroczystość N. Serca Pana Jezusa, 10 czerwca 1904 roku.

Księga Zwyczajów Zgromadzenia FMM (fragmenty) - POBIERZ