Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Medytacje liturgiczne i franciszkańskie" ujęte w pięciu tomach na wszystkie dni roku, zawierają rozważania największych tajemnic wiary i budującego życia świętych.
Medytacje maryjne napisane na podstawie książki Marii od Jezusa z Agredy "Życie Najświętszej Maryi Panny", zawierają rozważania na każdy dzień maja.

Medytacje na miesiąc poświęcony św. Józefowi, który trwał od 17 lutego do 19 marca, Założycielka przygotowała według zwyczaju, jaki wyniosła z rodzinnego domu. Medytacje na każdy dzień miały za cel uczcić Opiekuna Bożego Syna.

Medytacje liturgiczne i franciszkańskie.doc - POBIERZ