Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 o. Piotr Stanisławczyk OFMConv

Droga krzyżowa kształtowała się przez całe średniowiecze w chrześcijaństwie na Zachodzie. To nabożeństwo jest modlitwą pielgrzyma. Droga krzyżowa wprowadza w duchowe rozumienie tego, co spotyka nas w codzienności. Żyć na sposób duchowy, to być w drodze z Panem - w tym co trudne, mozolne, w naszym cierpieniu… aż po doświadczenie z Nim piękna - jakby chwały Zmartwychwstania. Możesz medytować nad swoim życiem w połączeniu z tym, co Chrystus Pan przeżywał - jak to nam podaje ewangelia i tradycja - wpinając się na wzgórze Golgota....