Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

I - Modlitwa wstępna: /każdego dnia/

? Panie daj nam światło i moc na dogach, którymi nas prowadzisz, abyśmy wypełniły nasze zadanie i zaniosły umiłowanie pokoju wszystkim narodom ziemi.? Amen

Pierwszy dzień nowenny /6 listopad/

? O Boże! Przygotuj nas byśmy były Hostią, Ty Który stałeś się naszą Hostią racz rozwinąć w nas w całym swym bogactwie łaskę Ewangelii.?

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od Męki Pańskiej módl się za nami.

 

Drugi dzień nowenny /7 listopad/

?O Jezu! Nieskazitelny zwierciadle majestatu Bożego, obrazie Jego dobroci, ucz mnie, uczyń mnie doskonałą, tak jak Ojciec Twój Niebieski doskonałym jest.? Amen

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od Męki Pańskiej módl się za nami.

Trzeci dzień nowenny /8 listopad/

? O Jezu! Chcę z Tobą przedłużać moją modlitwę, mówić przez całe życie te boskie słowa-dewizę człowieka w stanie ofiary- Ojcze mój jeśli możliwe niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, lecz jak Ty ...?Amen

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od Męki Pańskiej módl się za nami.

Czwarty dzień nowenny /9 listopad/

? Panie udziel mi posłuszeństwa, które jest usłane gwiazdami zdania się, daj mi Panie światło by widzieć Twą świętą wolę i miłość, by spełnić Twą wolę.? Amen

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od Męki Pańskiej módl się za nami.

Piąty dzień nowenny /10 listopad/

? Przyjdź Duchu Święty, przywróć panowanie Prawdy.?

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od Męki Pańskiej módl się za nami.

Szósty dzień nowenny /11 listopad/

? O mój Boże! Napełnij mnie wielką gorliwością o Twoją cześć, daj nam serce szerokie, które zajmowałoby się nie tylko własnym życie, ale każdym polem pracy apostolskiej na które Boska Opatrzność nas wzywa.? Amen

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od Męki Pańskiej módl się za nami.

Siódmy dzień nowenny /12 listopad/

?O Maryjo! Matko moja naucz mnie tajemnic Twego Syna. O Maryjo, Ty jesteś radością świata całego, prawem miłości, ceną zwycięstwa; reguło miłości naucz mnie poznawać świętą wolę Bożą, niech nie odmawiam niczego Boskiemu Synowi.? Amen.

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od  Męki Pańskiej módl się za nami.

Ósmy dzień nowenny /13 listopad/

? Św. Franciszku, o mój Ojcze być ubogim jak ty, to znaczy oglądać światło Słońca. Słońce to Bóg. Powiedzmy wraz ze św. Franciszkiem o Jezu pociągnij mnie pięknością Twoją, dusza moja chce złączyć się z Tobą.? Amen

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od  Męki Pańskiej módl się za nami.

Dziewiąty dzień nowenny /14 listopad/

?Nie śmiem wierzyć w niezliczone dowody dobroci Bożej w chwili mego stworzenia, w Jego dobroć przewidującą wszystko dla mnie. Mój Boże! Uczyniłeś z mego stworzenia i z okoliczności mego życia tajemnicę dla mnie. Adoruję Cię i dziękuję Ci,gdyż jakby przez zasłonę mogę mieć nadzieję, że we mnie wszystko jest miłością.? Amen

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od Męki Pańskiej módl się za nami.

II - modlitwy na zakończenie:

? O Maryjo! Daj nam zrozumieć i wypełnić nasze powołanie i praktykować miłość nawet w małych rzeczach. Niech Twoja ręka prowadzi nas ...?

Zdrowaś Maryjo

Módlmy się:

Boże, Któryś cudownym zrządzeniem swej Opatrzności przywiódł służebnicę twoją bł. Marię od Męki Pańskiej do założenia Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, poświęconego misji powszechnej, błagamy Cię racz wsławić ją i udzielić nam łask o które prosimy za jej wstawiennictwem?, spraw zwłaszcza abyśmy uczyli się od niej spełniać zawsze Twoją Boską Wolę i wzrastać nieustannie w twej świętej miłości. Amen