Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze angażowali się poprzez modlitwę i działanie na rzecz obrony życia.

 „Bioetyka jest dziedziną nauki, która bada i ustala normy zachowania człowieka w sferze życia i zdrowia według racjonalnych wartości i zasad moralnych.

To nauka o tym, co dobre, a co złe w postępowaniu wobec życia. Sama w sobie nie jest ani religijna, ani świecka. Służy człowiekowi i broni godności każdej osoby ludzkiej, ponieważ OSOBA jest KIMŚ, nie CZYMŚ. Panie Jezu, prosimy Cię, aby chrześcijanie i wszyscy zajmujący się bioetyką do każdego życia podchodzili z miłością i bronili je. Tam, gdzie jest miłość, jesteś obecny Ty sam” („Nabożeństwa misyjne 2022”, s. Monika Juszka RMI, PDM).

Plakaty pim marzec1