Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją, uznało ich prawa i godność wynikające z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.

W encyklice „Fratelli tutti” papieża Franciszka czytamy: „Zagadnienia związane z braterstwem i przyjaźnią społeczną zawsze należały do moich trosk. Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi w prawach, obowiązkach i godności i powołał ich, aby żyli razem jako bracia i siostry. Przekazuję tę encyklikę społeczną jako skromny wkład w refleksję, abyśmy w obliczu różnorodnych i aktualnych sposobów eliminowania lub lekceważenia innych potrafili odpowiedzieć nowym marzeniem o braterstwie i przyjaźni społecznej, które nie ograniczają się jedynie do słów” („Nabożeństwa misyjne 2022”, ks. Paweł Czeluściński).

PIM styczen 2022 plakat