Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia.

 „Kim jestem? Kim staję się na mocy chrztu? Jestem dzieckiem Bożym. Jestem ukochanym synem, ukochaną córką Boga Ojca (...). Jestem uczniem Jezusa, ale jednocześnie jestem też misjonarzem (...). Głoszenie Dobrej Nowiny to nie jest mój przywilej, ale mój obowiązek (...). Współczesny świat zdecydowanie potrzebuje świadków Chrystusa (...). Jezu, jesteśmy gotowi, by czynem odpowiadać na Twoje słowa („Nabożeństwa misyjne 2021”, Barbara Kubicka, Boliwia).

#PapieskieIntencjeModlitewne #MódlsięzPapieżem

pazdziernik 2021a