Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

 „Ziemia «protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił (...)

Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbiania»” (LS 2) W tych mocnych słowach papież Franciszek zwraca się do nas i do wszystkich ludzi «dobrej woli». Słowa te są echem ostrzeżenia, jakie ponad 40 lat temu zostawił św. Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice «Redemptor hominis». Ostrzegał nas i nawoływał do globalnego «nawrócenia ekologicznego». To nawrócenie wymaga od nas zjednoczenia się we wspólnych wysiłkach, by zmienić styl życia, modele produkcji i konsumpcji oraz struktury władzy, na których dziś opierają się społeczeństwa. Owoce wysiłków w dużej mierze zależą od każdego z nas i naszych codziennych wyborów („Nabożeństwa misyjne 2021”, Anna Sobiech, PDM).

wrzesien 2021 1