Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.

„Reforma Kościoła rozpoczyna się od wewnętrznej przemiany serca człowieka, który czuje, że jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jako Dobrej Nowiny dla ludzkości. Taki człowiek odkrywa, że to on pierwszy potrzebuje zbawienia i że Ewangelia stanowi najlepszy projekt życia zamierzony dla niego przez Boga. Odkrycie to jest równoważne z nawróceniem, odejściem od życia tylko dla siebie i zwróceniem się ku służbie innym (...) Panie Jezu, obdarz nas łaską prawdziwego nawrócenia” („Nabożeństwa misyjne 2021”, Mariola Krystecka, PDM).

4 2021 sierpien