Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

DLA DOCIEKLIWYCH: „Każdy konflikt można rozwiązać. Jednak do tego niezbędny jest dialog i zaangażowanie. Każdy może być [ich] architektem (...). Każdy może być w sercu Boga jako ten, kto roznosi pokój, pojednanie i życie. Tylko musi mieć odwagę, by wyruszyć w imię Najwyższego z posługą jednania” („Nabożeństwa misyjne 2021”, Tomasz Franciszek, Warszawa).

4 2021 lipiec