Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, hojności, wierności i cierpliwości.

„W dniu 14 lutego 2014 r. , podczas spotkania na Placu św. Piotra, papież Franciszek zachęcał narzeczonych, aby nie ulegali «kulturze tego, co prowizoryczne», lecz «na zawsze» trwali w miłości budowanej na wiernej miłości Chrystusa (...) «Na tej drodze ważna i konieczna jest modlitwa. Zawsze on za nią, a ona za niego i obydwoje razem »  ...) Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty pierwszy nas umiłowałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za drugą osobę przy naszym boku" („Nabożeństwa misyjne 2021", Sandra Wełnitz, Łukasz Jaworucki, Poznań).

intencja czerwiec