Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.

 „Biblia bardzo kategorycznie potępia lichwę (...) Wyrządzanie krzywdy i kłamstwa dla powiększania dóbr powtarzają się [obecnie] w różnych warunkach, przyjmując różne formy (...)

 

Prosimy Cię, Panie, za ubogich i pokrzywdzonych, za ofiary instytucji finansowych i bezdusznych systemów rządowych (...) Prosimy za urzędników mających wpływ na nasze finanse, a szczególnie na finanse biednych krajów, by mieli czyste serca, opierali się korupcji i chęci niepohamowanego zysku. Prosimy Cię, módl się z nami do Ojca: <<Przyjdź królestwo Twoje>>" („Nabożeństwa misyjne 2021”, Piotr Eyoum, PDM).

2021 maj1