Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

KWIECIEŃ 2021

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

"Kwietniowa papieska intencja przede wszystkim przypomina nam, że zawsze i wszędzie jesteśmy wezwani do misji, którą powierzył nam Jezus i do upominania się o prawa i godność każdego człowieka. Tych wszystkich, którzy postępując tak ryzykują własne życie, musimy w sposób szczególny otoczyć naszą modlitwą" (ks. Przemysław Szewczyk, Dom Wschodni).

kwiecien 2021 2aabb