Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat  modląc się z papieżem Franciszkiem, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

"Budowanie głębokiego braterstwa z wyznawcami innych religii nie jest rzeczą prostą (...) W dzisiejszych czasach w wielu regionach świata brakuje pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii.

Dzieło ewangelizacji potrzebuje autentycznych świadków Jezusa, którzy z mocą Ducha Świętego będą zaczynem braterstwa w rodzinie ludzkiej. Jednym z konkretnych sposobów na zrealizowanie tego celu jest dialog, zwłaszcza dialog życia. Polega on na pokojowym współistnieniu wyznawców różnych religii w praktyce dnia codziennego, w miejscu zamieszkania, ale i aktywności zawodowej. Dotyczy on wszystkich wyznawców, a jego celem jest nauka tolerancji, szacunku i braterstwa" (o. Szczepan Frankowski CSSP, Senegal).

2021 styczen 1 21a