Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Ostatnia w tym roku papieska intencja z zaproszeniem do modlitwy:

Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana słowem Bożym i modlitwą.

„W tym miesiącu papież Franciszek zaprasza nas do osobistej odnowy duchowej. Ma ona prowadzić do pogłębienia naszej relacji z Jezusem Chrystusem, Bogiem żywym i prawdziwym. Potrzebujemy światła Ducha Świętego, aby usłyszeć to, co mówi do nas Bóg w swoim słowie, do czego nas zaprasza i jednocześnie zobowiązuje (...). Boże pełen miłosierdzia, prosimy, aby życie chrześcijańskie wszystkich wierzących było autentyczne, byśmy żyli wiarą, zachowywali przykazania, abyśmy dobrze pełnili obowiązki swojego stanu w rodzinie i w społeczeństwie. Prosimy, utwierdzaj naszą wiarę, aby była żywa i promieniująca. Spraw, byśmy stali się jak lampy wskazujące drogę do Ciebie" (s. Agata Stańczuk PDDM, Nabożeństwa misyjne 2020).

MDz 6 20 22 grudzien 2