Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.
Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:
Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkości.

"Człowiek na przestrzeni dziejów zawsze dążył do rozwoju. Dokonania naukowe w dziedzinie informatyki, robotyki są najmłodszymi odkryciami ludzkiego geniuszu. Jednak z niepokojem obserwujemy zapędy niektórych środowisk, które w sposób złudny i przewrotny chcą Bogu odebrać akt stwórczy (...) Jeśli odpowiednio nie zareagujemy, możemy się stać niewolnikami idei świata bez Boga, świata mechanicznego, świata programowalnego (...) Kościół zawsze będzie stawał w obronie godności osoby ludzkiej, wskazując, że dzieło stworzenia należy do Boga.
Odkryjmy na nowo prawdę, że człowiek jest koroną stworzenia i świątynią Ducha Świętego, a cały świat wraz z przejawem działalności ludzkiej jest po to, by oddawać chwałę Bogu" (ks. Maciej Będziński, Nabożeństwa misyjne 2020).

MDz 6 20 21 listopad