Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Za wszystkie osoby, które pracują i żyją z morza, za marynarzy, rybaków oraz ich rodziny.

"Wielu uczniów Pana Jezusa było rybakami. W wielu krajach świata morze jest żywicielem. Wody dostarczają pracy i pożywienia. Morze jest drogą transportu, miejscem, nad którym można odpocząć. Jest taka przedziwna zależność: osoby obcujące z żywiołem są zawsze pokorne, bo znają swoje możliwości i granice. Robią to, na co morze pozwala. Odnajdują swoje miejsce w Bożym planie, niczym kropla w oceanie. Módlmy się za Tych wszystkich, dla których morze jest źródłem utrzymania, by Pan błogosławił ich pracy, zachował od zepsucia i uczynił solą ziemi. Jezu, który chcesz, byśmy i my stali się rybakami ludzi, spojrzyj na nas i zanurz nas w swym miłosierdziu, byśmy wypłynęli na głębię swego powołania" (Marta i Tadeusz Duch, Nabożeństwa misyjne 2020).

Plakat sierpien 20