Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby współczesnym rodzinom towarzyszyła miłość, szacunek oraz wsparcie innych.

"Jan Paweł II w 1994 r. w Liście do rodzin ?Gratissimam sane? napisał, że ?pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest człowiek (...)?. Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkie chrześcijańskie rodziny, aby były odbiciem Twojego miłosierdzia. Prosimy Cię również za rodziny zagrożone rozbiciem. Niech odnajdą pojednanie, wzajemne przebaczenie i na nowo rozkwitną" (Elżbieta Polkowska, Nabożeństwa misyjne 2020).

Plakat lipiec 2020