Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby ci, którzy cierpią, odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

 

?Panie Jezu, tak wielu ludzi na świecie dziś cierpi. Cierpienie dotyka ciała, ale i ducha. Powierzamy Twojej opiece ludzi cierpiących, daj każdemu cierpiącemu zrozumienie wartości cierpienia. Spraw, by cierpienie było początkiem ich świętości. Niech ich cierpienie otworzy źródło łask Twojego Serca dla tych, którzy są jeszcze daleko od Twojej miłości. Spraw, by odnaleźli sens swego życia w ofiarowaniu cierpienia za potrzebujących" (ks. Leszek Bajdurski, Nabożeństwa misyjne 2020).

Plakat pim czerwiec 2020b