Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

"Dziękujemy Bogu za to, że nieustannie daje Kościołowi nowych kapłanów i diakonów. Za wstawiennictwem Maryi, polecamy wszystkich diakonów świata, niech mężnie głoszą Bożą naukę, niech będą gorliwymi narzędziami Bożego miłosierdzia, niech będą wiernymi świadkami w swoich wspólnotach, niech świadectwo ich życia - czy to w stanie celibatu, czy w stanie małżeńskim - pociąga innych wiernych do kierowania się w swoim życiu przykazaniami" (dk. Piotr Kończyński, Nabożeństwa misyjne 2020).

plakat Maj 20