Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą ?skałę? niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby wszystkie osoby uzależnione otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.

"Jezu prosimy Cię, dotykaj wszystkich serc poranionych i wlewaj w nie swoją miłosierną łaskę. Posyłaj nieustannie na cały świat swoich uczniów, misjonarki i misjonarzy, którzy będą szukać zagubionych. Dodawaj im sił i odwagi, by szli z Twoją mocą i miłością do tych, którzy pogrążeni są w bezsile i rozpaczy swojego nałogu, do tych, którzy utracili nadzieję i nie wierzą już w swoją godność, do tych, którzy sami nie potrafią już powstać, do tych, którzy odrzucają pomoc.
Uzdolnij nas, Jezu, mocą swojego Ducha, abyśmy na całym świecie, potrafili być wspólnotą, która troszczy się o każdego bez wyjątku" (s. Wioletta Tarka PDDM, Nabożeństwa misyjne 2020).

2 2020 22z kopia