Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem:

 aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

"Uwielbiamy Boga i dziękujemy za dar wiary, który także został przekazany narodowi chińskiemu.

Uwielbiamy Boga i dziękujemy za dar wierności męczenników narodu chińskiego.

Uwielbiamy Boga i dziękujemy za dar powołań kapłańskich i zakonnych, jakimi obdarza wspólnoty wiernych.

Uwielbiamy Boga i dziękujemy za wielkie zaangażowanie ludzi świeckich w dzieleniu się darem wiary w swoich środowiskach" (Nabożeństwa Misyjne 2020, s. Aleksandra Huf SSpS).