Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą "skałę" niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby wołanie braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, zostało usłyszane i wzięte pod uwagę.

"Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga: migranci i przemytnicy, ofiary i kaci, rządzący i podwładni (...) Panie, rozbudź w nas poczucie braterstwa, chroń tych, którzy sami ochronić się nie mogą, napełnij Duchem prawdy i męstwa wielkich tego świata, by poprzez ustanawiane prawa i bezkompromisowe działania walczyli o życie i godność migrantów" (s. Zofia Dyczko MChR, Nabożeństwa misyjne 2020).