Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat  modląc się za wspólnoty religijne o ducha dialogu, spotkania i pojednania.
W listopadzie dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

"Kraje Bliskiego Wschodu są wyjątkowo bogatą mozaiką ludów, wyznań i religii. W jednym mieście obok siebie stoją meczety i kościoły różnych obrządków, a mieszkańcy jednej wioski bardzo często różnią się od siebie religią czy wyznaniem. W takiej sytuacji trzeba olbrzymiego wysiłku osobistego i społecznego, żeby te różnice nie stały się podziałami, a podziały nie doprowadziły do wrogości i walki. Kościół żyjący na Bliskim Wschodzie działa przez konkretne społeczne inicjatywy na rzecz utrzymania braterstwa pomiędzy ludźmi mieszkającymi na jednej ziemi. Nasza modlitwa o ducha pokoju, spotkania i pojednania wśród ludzi Bliskiego Wschodu jest włączeniem się w ich misję" (Nabożeństwa Misyjne 2019, ks. Przemysław Szewczyk, Stowarzyszenie Dom Wschodni).