Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat modląc się za dzieci i troszcząc się o ich rozwój.

W grudniu dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Powszechnie mawia się: "przyszłość jest w twoich rękach". Jak jednak pogodzić to popularne i nośne stwierdzenie z dramatyczną sytuacją dzieci w świecie?
Z powodu niedożywienia i chorób codziennie umiera 35 tys. dzieci, a ponad 1 mld ludzi na naszej planecie musi wystarczyć 1 dolar na zaspokojenie potrzeb życiowych ich rodzin. Według statystyk UNESCO ponad 135 mln dzieci nie ma dostępu do szkół, wśród nich ponad 60% stanowią dziewczęta (!). Liczba najmłodszych biorących udział w konfliktach zbrojnych, pomimo deklaracji i konwencji międzynarodowych, to wciąż ok. 300 tys. rocznie. Ofiarami wojen dorosłych są dzieci: 2 mln zgonów, 6 mln rannych i kalek. W wieku cyfryzacji i rozwiniętych technologii ponad 40 mln dzieci wciąż "nie trafia" do żadnego rejestru państwowego i w ten sposób "skazanych" jest na brak tożsamości i praw. Jak surowo wypomina nam papież Franciszek, to również dzieci płacą za niedojrzałe związki i nieodpowiednie separacje, przesiąkają przemocą i zmuszane są, by "przyzwyczajać się" do moralnego upadku.
Każde dziecko zepchnięte na margines i opuszczone jest krzykiem, który wznosi się do Boga, oskarżającym system stworzony przez nas, dorosłych (papież Franciszek).
Na przedmieściach Homs (Syria) 6-letnia Aida (arab. wracająca) w ruinach odnalazła dzbanek i nieuszkodzoną glinianą miseczkę - to jej nowe "zabawki". Bawi się w dom, na który nie spadają już bomby i rakiety.
"Pan osądza nasze życie, słuchając tego, co Mu opowiadają aniołowie dzieci (?) zapytujmy się zawsze: co opowiedzą Bogu o nas aniołowie dzieci?" (papież Franciszek).

Przyszłość dzieci jest w naszych rękach.

s. Katarzyna Murawska FMM, Papieskie Dzieła Misyjne