Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

1 października w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych wystartowała misyjna sztafeta. To modlitewny projekt płynący z odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła. W ten sposób Papieskie Dzieła Misyjne chcą odpowiedzieć na marzenie papieża Franciszka, ?by ten miesiąc był intensywnym i owocnym czasem łaski przez nasilenie modlitwy?.

Dystans 31 dni misyjnego miesiąca połączył już różne środowiska misyjne i osoby indywidualne. Ich modlitwy w kolejnych dniach ?odwiedzą? wszystkie kontynenty i ?dotkną? najpilniejszych spraw Kościoła będącego ?w permanentnym stanie misji?.

Do sztafety można dołączyć w każdym momencie misyjnego miesiąca, podejmując intencję przewidzianą na dany dzień i ofiarując dowolną modlitwę, zmagania i cierpienia dnia codziennego w tej intencji.

Udział w sztafecie ma również wymiar apostolski: każdy uczestnik jest zaproszony, by codziennie powiedzieć przynajmniej jednej osobie o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym i o możliwościach misyjnego zaangażowania.

Posty z intencjami publikowane są w godzinach porannych na Facebooku i Twitterze.

km/pdm