Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat modląc się za wspólnotę Kościoła - dlatego w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

I już znowu jesień... Zimniej, ciemniej, jakby smutniej. Ale chyba to dobry czas, aby myśleć o nowej wiośnie misyjnej w Kościele i o nią się modlić. Kiedy powołań misyjnych kapłańskich i zakonnych mniej, kiedy zdrowia, sił, a może i entuzjazmu ubywa, kiedy skandale w Kościele kwestionują zaufanie do niego, kiedy tyle jest pokus aby się zająć samym sobą? można by jeszcze wyliczać wiele innych znaków kościelnej jesieni. Ale przecież wierzymy w Ducha Świętego Ożywiciela! Właśnie, w Dawcę wciąż nowego życia. Często tak bywało w historii Kościoła, że po czasach wielkich kryzysów przychodził czas odnowy. Módlmy się, aby pośród tego, co dla nas jest obumieraniem, On, Duch Święty wzbudzał odnowione życie, nową wiosnę Kościoła.

s. Bożena Stencel fmm
wsp. Św. Michała Archanioła - Warszawa