Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego niesprawiedliwe struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą ?skałę? niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki,  jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia ? dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:


Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Święty Franciszek z Asyżu mówił o wodzie  "siostra - pokorna, czysta, cenna". Dostrzegał, że jest. My często zauważamy ją i doceniamy dopiero wtedy, gdy jej brakuje. A ona sama się nie ochroni... Podobnie jak całe stworzenie została powierzona nam, również stworzeniom, ale takim, którym Stwórca szczególnie zaufał. Ojciec Niebieski powierzył nam całą ziemię, abyśmy o nią dbali. 
Módlmy się o odpowiedzialność dla nas, a szczególnie dla tych, którzy przez swoją pracę, posługę, badania, mogą się przyczynić do realizacji powierzonego nam zadania. Módlmy się za polityków, ekonomistów, naukowców, aby wspólnie pracowali dla ochrony naszej Siostry Wody.

s. Jadwiga Stawaruk FMM - posłana do Brazylii