Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat modląc się o jakość życia rodzin - pierwszego miejsca  <<humanizacji>> osoby i społeczeństwa, kolebki życia i miłości (CHL  40), dlatego w sierpniu dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej <<laboratoriami humanizacji>>.

W encyklice Redemptor hominis czytamy: ?Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela? (nr  10). To w rodzinie człowiek uczy się być człowiekiem, uczy się swojego człowieczeństwa, poznaje godność dziecka Bożego i dziecka swoich rodziców, poznaje swoją wartość dzięki relacjom rodzinnym. To w rodzinie, która modli się i przekazuje swoim członkom wiarę, człowiek może zdobyć porządny fundament swojego człowieczeństwa, czytanego z oczu Stwórcy, oczu pełnych miłości. Oczu, które potwierdzają, że wszystko co stworzył, jest dobre.

Módlmy się za nasze rodziny, aby nie zabrakło w nich modlitwy i miłości, które sprawiają, że człowiek rozpoznaje swoją godność i wartość.

s. Sylwia Stelmach FMM ? Łęczna