Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności między narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Zaczyn jedności i znak nadziei, uniwersalna charakterystyka Kościoła także na kontynencie afrykańskim, tak podzielonym i solidarnym zarazem, tak zdesperowanym i naznaczonym wolą przetrwania. Być zaczynem znaczy być początkiem wzrostu. Być zaczynem jedności, to wznieść się ponad to, co było, co zraniło, co podzieliło. Jednym słowem wyrosnąć i stać się jak dobry chleb, którym każdy chce i może się nasycić. Taka jedność daje pozytywną siłę i rodzi nadzieję, ze się uda, że nic nie jest stracone, że to dobry początek. Tak! Bo Kościół w Afryce jest młody, zaangażowany i zdolny dać świadectwo jedności, pokoju i nadziei

s. Iwona Cholewińska MSOLA, Nabożeństwa misyjne, PDM.