Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jakość naszych wspólnot i wyzwań duszpasterskich i ewangelizacyjnych!  - bądź solidarny i dołącz w modlitwie do papieża Franciszka.

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Spotkałam i spotykam świętych księży, którzy są misjonarzami nie tylko przez słowa, choćby najpiękniejsze i nie przez wielość wspaniałych dokonań. Ale przez ?zatracenie się? w
Chrystusie, radosną i wierną z Nim przyjaźń są żywą Ewangelią dla wszystkich, a szczególnie dla najuboższych. Niosą pomoc nie bojąc się pochylić, przygarnąć, umyć stopy.
Tak jak ich Pan? Módlmy się o skromność i pokorę dla kapłanów, aby z ich serc płynęła misjonarska modlitwa: "Ty mówisz przeze mnie, a mnie nie ma" (ks. Twardowski).

s. Anna Kozłowska FMM, wspólnota Św. Michała, Warszawa