Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ? październik 2019
 i (w konsekwencji) Całe Nasze Życie!

800 lat temu papieżowi Innocentemu III przyśnił się ?mnich - biedak? odziany w szarą opończę umbryjskich wieśniaków, który na swych barkach  podtrzymywał Bazylikę Laterańską, której groziła ruina. Św. Bonawentura, który opisał spotkanie Franciszka z papieżem relacjonuje, że ten nie miał wątpliwości, że pokorny Biedaczyna to ?naprawdę jest ten, który dziełem i nauką Chrystusa podtrzyma Kościół?. Od tego spotkania upływa właśnie 810 lat! Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ? październik 2019 Listem z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego ?Maximum illud? o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie, mówi nam o swoim ?marzeniu? Kościoła dla ewangelizacji.

Kościoła, który z nową gorliwością podejmuje nie opcję (!), ale niezbędne zadanie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15) w każdym wymiarze życia. ?Podążanie drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia? ­? pisze Papież ? ?nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są?. Mówi również , o swojej intuicji, że tego wezwania już ?nie można odkładać na później?.
Przytaczając znane nam bardzo dobrze wypowiedzi Dekretu o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, Adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelii nuntiandi,  encykliki Jana Pawła II Redemptoris missio i wspomnianego Listu apostolskiego Benedykta XV jeszcze raz potwierdza, że w misję Kościoła ?musimy zaangażować wszystkie nasze siły?A co to oznacza tak konkretnie? Że nie będziemy kierować się postawami zachowawczymi, ale ?z ufnością w Bogu i wielką odwagą?  pozwolimy aby ?zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i struktury? i wszystko inne stały się drogą ewangelizacji. Postawa <<wyjścia>> ma być cechą charakterystyczną każdego duszpasterskiego NMM majdziałania! Papieskie ?marzenie? o odnowie Kościoła ma swój ?papierek lakmusowy?  jest nim właśnie duchowość i działalność misyjna!  Jesteśmy zatem zaproszeni do walki z pokusą ?zamknięcia się w swoich bezpiecznych granicach?, z pokusą ?pesymizmu duszpasterskiego? w różnych jego formach, z pokusą ?tęsknoty za przeszłością?, wszystko po to, by mogła nas przemieniać Ewangelia. Papież ma nadzieję, że zaniesiemy ją wreszcie do wszystkich i każdy, widząc nasze postawy, gesty, słuchając przepowiadania zobaczy, że ?w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość strach, dając poczucie bezpieczeństwa i nadzieję?, a nasz świat przecież za tym tak tęskni. ?Tęsknią? za tym ludzkie relacje, społeczności, stanowione prawa. Zatem miesiąc misyjny ma nas ?obudzić,? byśmy podjęli energicznie ?misyjną przemianę życia i duszpasterstwa? zaczynając od siebie! 

Papież zadanie przygotowania Kościoła do tego wydarzenia powierzył Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. Ma nadzieję, że będzie on ?intensywnym i owocnym czasem łaski poprzez promowanie inicjatyw oraz nasilenie w szczególności modlitwy ? duszy wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji?. Liczy na konkretne działania współpracy i solidarności i na dzieła miłosierdzia - wszystko po to ?aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono?!

4 wymiary przygotowania się do NMM, który będziemy przeżywać pod hasłem ?Ochrzczeni i posłani?,  nakreślone przez papieża Franciszka:

  1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem poprzez Eucharystię, Słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową.
  2. Świadectwo świętych i męczenników z całego świata, którzy głosili Dobrą Nowinę.
  3. Formacja duchowa i teologiczna dotycząca działalności misyjnej.
  4. Miłość, która wyraża się w duchowym i materialnym wsparciu dzieła ewangelizacji i Kościołów będących w największej potrzebie.

pap dzielaPapieskie Dzieła Misyjne chcą dołożyć wszelkich starań, aby pomóc nam dobrze przygotować się do wielkiego misyjnego wydarzenia, jakim będzie Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Przygotowane publikacje, mogą być pomocne w indywidualnym i wspólnotowym przeżywaniu tego szczególnego czasu. 
Każdy tegoroczny numer "Misji Dzisiaj" podejmuje tematy formacji duchowej i teologicznej dotyczącej naszej misyjnej tożsamości. Również w ?Świecie Misyjnym? (czasopiśmie dla dzieci) znajdziemy pomoce w animacji misyjnej. Miesiące od stycznia do września mają charakter swoistej nowenny przygotowującej nas do miesiąca misyjnego w świetle Papieskich Intencji Ewangelizacyjnych na 2019 rok. Przez październik ?prowadzić? nas będą natomiast  patronowie misji oraz cztery postawy inspirujące każdego misjonarza:

I tydzień (1-8 października) ? POTĘGA MIŁOŚCI ? patronka: św. Teresa od Dzieciątka Jezus;

II tydzień (9-16 października) ? MOC UFNOŚCI ? patron: św. Franciszek Ksawery;

IV tydzień (25-31 października) ? MĄDROŚĆ WSPÓŁPRACY ? patronka: bł. Teresa Ledóchowska.

Z prośbą o szczególny dar modlitwy w intencji misji, misjonarzy i osobistego odbudowania tożsamości misyjnej we wspólnotach Kościoła, ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM w Polsce zwrócił się do Żeńskich Zgromadzeń Kontemplacyjnych. Jest również przygotowana wspólna kampania medialna środowisk misyjnych w Polsce i wiele równie ważnych inicjatyw, które ?wybrzmią? w najbliższych miesiącach. Tak w skrócie zarysowują się główne kierunki przygotowań. Warto dodać, że niektóre Konferencje Episkopatów na świecie  ogłosiły cały rok 2019 Rokiem Misji. Życzmy sobie tej misyjnej świeżości, tego ognia Ducha, który poprowadzi nas przez ten rok w większej odpowiedzialności misyjnej i w zdecydowanym zaangażowaniu ewangelizacyjnym.

s. Katarzyna Murawska FMM, PDM Warszawa

Wszelkie informacje i bieżące inicjatywy można znaleźć www. missio.org.pl w zakładce: Październik 2019 - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.