Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem:

 aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

"Uwielbiamy Boga i dziękujemy za dar wiary, który także został przekazany narodowi chińskiemu.

Uwielbiamy Boga i dziękujemy za dar wierności męczenników narodu chińskiego.

Uwielbiamy Boga i dziękujemy za dar powołań kapłańskich i zakonnych, jakimi obdarza wspólnoty wiernych.

Uwielbiamy Boga i dziękujemy za wielkie zaangażowanie ludzi świeckich w dzieleniu się darem wiary w swoich środowiskach" (Nabożeństwa Misyjne 2020, s. Aleksandra Huf SSpS).

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą „skałę” niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby wołanie braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, zostało usłyszane i wzięte pod uwagę.

"Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga: migranci i przemytnicy, ofiary i kaci, rządzący i podwładni (...) Panie, rozbudź w nas poczucie braterstwa, chroń tych, którzy sami ochronić się nie mogą, napełnij Duchem prawdy i męstwa wielkich tego świata, by poprzez ustanawiane prawa i bezkompromisowe działania walczyli o życie i godność migrantów" (s. Zofia Dyczko MChR, Nabożeństwa misyjne 2020).

Masz wpływ na świat  modląc się za wspólnoty religijne o ducha dialogu, spotkania i pojednania.
W listopadzie dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

"Kraje Bliskiego Wschodu są wyjątkowo bogatą mozaiką ludów, wyznań i religii. W jednym mieście obok siebie stoją meczety i kościoły różnych obrządków, a mieszkańcy jednej wioski bardzo często różnią się od siebie religią czy wyznaniem. W takiej sytuacji trzeba olbrzymiego wysiłku osobistego i społecznego, żeby te różnice nie stały się podziałami, a podziały nie doprowadziły do wrogości i walki. Kościół żyjący na Bliskim Wschodzie działa przez konkretne społeczne inicjatywy na rzecz utrzymania braterstwa pomiędzy ludźmi mieszkającymi na jednej ziemi. Nasza modlitwa o ducha pokoju, spotkania i pojednania wśród ludzi Bliskiego Wschodu jest włączeniem się w ich misję" (Nabożeństwa Misyjne 2019, ks. Przemysław Szewczyk, Stowarzyszenie Dom Wschodni).

Masz wpływ na świat modląc się za dzieci i troszcząc się o ich rozwój.

W grudniu dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Powszechnie mawia się: „przyszłość jest w twoich rękach”. Jak jednak pogodzić to popularne i nośne stwierdzenie z dramatyczną sytuacją dzieci w świecie?
Z powodu niedożywienia i chorób codziennie umiera 35 tys. dzieci, a ponad 1 mld ludzi na naszej planecie musi wystarczyć 1 dolar na zaspokojenie potrzeb życiowych ich rodzin. Według statystyk UNESCO ponad 135 mln dzieci nie ma dostępu do szkół, wśród nich ponad 60% stanowią dziewczęta (!). Liczba najmłodszych biorących udział w konfliktach zbrojnych, pomimo deklaracji i konwencji międzynarodowych, to wciąż ok. 300 tys. rocznie. Ofiarami wojen dorosłych są dzieci: 2 mln zgonów, 6 mln rannych i kalek. W wieku cyfryzacji i rozwiniętych technologii ponad 40 mln dzieci wciąż „nie trafia” do żadnego rejestru państwowego i w ten sposób „skazanych” jest na brak tożsamości i praw. Jak surowo wypomina nam papież Franciszek, to również dzieci płacą za niedojrzałe związki i nieodpowiednie separacje, przesiąkają przemocą i zmuszane są, by „przyzwyczajać się” do moralnego upadku.
Każde dziecko zepchnięte na margines i opuszczone jest krzykiem, który wznosi się do Boga, oskarżającym system stworzony przez nas, dorosłych (papież Franciszek).
Na przedmieściach Homs (Syria) 6-letnia Aida (arab. wracająca) w ruinach odnalazła dzbanek i nieuszkodzoną glinianą miseczkę - to jej nowe „zabawki”. Bawi się „w dom”, na który nie spadają już bomby i rakiety.
"Pan osądza nasze życie, słuchając tego, co Mu opowiadają aniołowie dzieci (…) zapytujmy się zawsze: co opowiedzą Bogu o nas aniołowie dzieci?" (papież Franciszek).

Przyszłość dzieci jest w naszych rękach.

s. Katarzyna Murawska FMM, Papieskie Dzieła Misyjne

1 października w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych wystartowała misyjna sztafeta. To modlitewny projekt płynący z odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła. W ten sposób Papieskie Dzieła Misyjne chcą odpowiedzieć na marzenie papieża Franciszka, „by ten miesiąc był intensywnym i owocnym czasem łaski przez nasilenie modlitwy”.

Dystans 31 dni misyjnego miesiąca połączył już różne środowiska misyjne i osoby indywidualne. Ich modlitwy w kolejnych dniach „odwiedzą” wszystkie kontynenty i „dotkną” najpilniejszych spraw Kościoła będącego „w permanentnym stanie misji”.

Do sztafety można dołączyć w każdym momencie misyjnego miesiąca, podejmując intencję przewidzianą na dany dzień i ofiarując dowolną modlitwę, zmagania i cierpienia dnia codziennego w tej intencji.

Udział w sztafecie ma również wymiar apostolski: każdy uczestnik jest zaproszony, by codziennie powiedzieć przynajmniej jednej osobie o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym i o możliwościach misyjnego zaangażowania.

Posty z intencjami publikowane są w godzinach porannych na Facebooku i Twitterze.

km/pdm

Masz wpływ na świat modląc się za wspólnotę Kościoła - dlatego w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

I już znowu jesień… Zimniej, ciemniej, jakby smutniej. Ale chyba to dobry czas, aby myśleć o nowej wiośnie misyjnej w Kościele i o nią się modlić. Kiedy powołań misyjnych kapłańskich i zakonnych mniej, kiedy zdrowia, sił, a może i entuzjazmu ubywa, kiedy skandale w Kościele kwestionują zaufanie do niego, kiedy tyle jest pokus aby się zająć samym sobą… można by jeszcze wyliczać wiele innych znaków kościelnej jesieni. Ale przecież wierzymy w Ducha Świętego Ożywiciela! Właśnie, w Dawcę wciąż nowego życia. Często tak bywało w historii Kościoła, że po czasach wielkich kryzysów przychodził czas odnowy. Módlmy się, aby pośród tego, co dla nas jest obumieraniem, On, Duch Święty wzbudzał odnowione życie, nową wiosnę Kościoła.

s. Bożena Stencel fmm – wsp. Św. Michała Archanioła - Warszawa

Masz wpływ na świat i jego niesprawiedliwe struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą „skałę” niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki,  jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia – dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:


Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Święty Franciszek z Asyżu mówił o wodzie  "siostra - pokorna, czysta, cenna". Dostrzegał, że jest❗️ My często zauważamy ją i doceniamy dopiero wtedy, gdy jej brakuje. A ona sama się nie ochroni... Podobnie jak całe stworzenie została powierzona nam, również stworzeniom, ale takim, którym Stwórca szczególnie zaufał. Ojciec Niebieski powierzył nam całą ziemię, abyśmy o nią dbali. 
Módlmy się o odpowiedzialność dla nas, a szczególnie dla tych, którzy przez swoją pracę, posługę, badania, mogą się przyczynić do realizacji powierzonego nam zadania. Módlmy się za polityków, ekonomistów, naukowców, aby wspólnie pracowali dla ochrony naszej Siostry Wody.

s. Jadwiga Stawaruk FMM - posłana do Brazylii

Masz wpływ na świat modląc się o jakość życia rodzin - pierwszego miejsca  <<humanizacji>> osoby i społeczeństwa, kolebki życia i miłości (CHL  40), dlatego w sierpniu dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej <<laboratoriami humanizacji>>.

W encyklice Redemptor hominis czytamy: „Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela” (nr  10). To w rodzinie człowiek uczy się być człowiekiem, uczy się swojego człowieczeństwa, poznaje godność dziecka Bożego i dziecka swoich rodziców, poznaje swoją wartość dzięki relacjom rodzinnym. To w rodzinie, która modli się i przekazuje swoim członkom wiarę, człowiek może zdobyć porządny fundament swojego człowieczeństwa, czytanego z oczu Stwórcy, oczu pełnych miłości. Oczu, które potwierdzają, że wszystko co stworzył, jest dobre.

Módlmy się za nasze rodziny, aby nie zabrakło w nich modlitwy i miłości, które sprawiają, że człowiek rozpoznaje swoją godność i wartość.

s. Sylwia Stelmach FMM – Łęczna

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą „skałę” niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Czy byłeś kiedyś w sądzie przed trybunałem?

Czy byłeś świadkiem, a może czynnym uczestnikiem momentu, w którym zapada wyrok skazujący na podstawie poszlak, a nie pewności o winie? Przypomnij sobie Jezusa przed Piłatem… Pomyśl o wszystkich pomówieniach, które Ciebie dotknęły, przypomnij sobie, ile razy zamiast bronić kogoś słowem, wygodniej było milczeć. I pomódl się o pełną odpowiedzialność za słowa i czyny każdego z nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań, by Prawda, Sprawiedliwość, a nade wszystko Miłość i Miłosierdzie były jasnym wyborem w naszym życiu.

s. Irena Klimas FMM, wsp. Santa Maria La Nova - Rzym

Masz wpływ na świat i jakość naszych wspólnot i wyzwań duszpasterskich i ewangelizacyjnych!  - bądź solidarny i dołącz w modlitwie do papieża Franciszka.

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Spotkałam i spotykam świętych księży, którzy są misjonarzami nie tylko przez słowa, choćby najpiękniejsze i nie przez wielość wspaniałych dokonań. Ale przez „zatracenie się” w
Chrystusie, radosną i wierną z Nim przyjaźń są żywą Ewangelią dla wszystkich, a szczególnie dla najuboższych. Niosą pomoc nie bojąc się pochylić, przygarnąć, umyć stopy.
Tak jak ich Pan… Módlmy się o skromność i pokorę dla kapłanów, aby z ich serc płynęła misjonarska modlitwa: „Ty mówisz przeze mnie, a mnie nie ma…” (ks. Twardowski).

s. Anna Kozłowska FMM, wspólnota Św. Michała, Warszawa

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności między narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Zaczyn jedności i znak nadziei – uniwersalna charakterystyka Kościoła także na kontynencie afrykańskim, tak podzielonym i solidarnym zarazem, tak zdesperowanym i naznaczonym wolą przetrwania. Być zaczynem znaczy być początkiem wzrostu. Być zaczynem jedności, to wznieść się ponad to, co było, co zraniło, co podzieliło. Jednym słowem wyrosnąć i stać się jak dobry chleb, którym każdy chce i może się nasycić. Taka jedność daje pozytywną siłę i rodzi nadzieję, ze się uda, że nic nie jest stracone, że to dobry początek. Tak! Bo Kościół w Afryce jest młody, zaangażowany i zdolny dać świadectwo jedności, pokoju i nadziei

s. Iwona Cholewińska MSOLA, Nabożeństwa misyjne, PDM.

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.

Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 NMM 2019 plakat PDMD

 

Modlitwa Dzieci i Młodzieży na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

UKOCHANY jest POSŁANY

Ojcze Najlepszy,
Ty kochasz każde dziecko na ziemi, bez wyjątku.
Dziękujemy Ci za wspaniały dar chrztu świętego,
który sprawia, że tworzymy jedną
wielką rodzinę Kościoła,
gdzie każdy jest misjonarzem.

Pomóż nam przez Ducha Świętego
odważnie i radośnie
mówić o Twojej miłości
i działać tak, by każdy mógł się spotkać
z Panem Jezusem
przez miłość i miłosierdzie.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – październik 2019
 i (w konsekwencji) Całe Nasze Życie!

800 lat temu papieżowi Innocentemu III przyśnił się „mnich - biedak” odziany w szarą opończę umbryjskich wieśniaków, który na swych barkach  podtrzymywał Bazylikę Laterańską, której groziła ruina. Św. Bonawentura, który opisał spotkanie Franciszka z papieżem relacjonuje, że ten nie miał wątpliwości, że pokorny Biedaczyna to „naprawdę jest ten, który dziełem i nauką Chrystusa podtrzyma Kościół”. Od tego spotkania upływa właśnie 810 lat! Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – październik 2019 Listem z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego „Maximum illud” o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie, mówi nam o swoim „marzeniu” Kościoła dla ewangelizacji.