Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby poprzez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności.

 „Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze angażowali się poprzez modlitwę i działanie na rzecz obrony życia.

 „Bioetyka jest dziedziną nauki, która bada i ustala normy zachowania człowieka w sferze życia i zdrowia według racjonalnych wartości i zasad moralnych.

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją, uznało ich prawa i godność wynikające z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, aby ludzie cierpiący na depresję lub wypalenie znaleźli wsparcie i światło od wszystkich, którzy otworzą ich na życie .

 „Chorzy na depresję znajdują się na wszystkich kontynentach. Obecnie jest to czwarta pod względem częstotliwości choroba na świecie. Cierpi na nią 600 mln ludzi, z czego w Polsce aż 1,5 mln. Depresja dotyczy osób w każdym wieku, poczynając od nastolatków, a nawet dzieci, aż po seniorów. I w każdym przedziale wiekowym jej objawy są inne (...). Musimy mieć świadomość, że ta choroba to nie fanaberia czy obniżony nastrój. To naprawdę poważne schorzenie. Chory powinien być objęty leczeniem i odpowiednią terapią. Powinien również być otoczony wsparciem bliskich oraz modlitwą i duchową pomocą (...). Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkich dotkniętych depresją, by znaleźli odpowiednią pomoc i mogli cieszyć się zdrowiem duszy i ciała („Nabożeństwa misyjne 2021”, Elżbieta Polkowska, PDM).

#PapieskIntencjeModlitewne #ModlimysięzPapieżem

listopad 6 21

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia.

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

 „Ziemia «protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił (...)

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.

Masz wpływ na świat, modląc się z papieżem Franciszkiem, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, hojności, wierności i cierpliwości.

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.

 „Biblia bardzo kategorycznie potępia lichwę (...) Wyrządzanie krzywdy i kłamstwa dla powiększania dóbr powtarzają się [obecnie] w różnych warunkach, przyjmując różne formy (...)

KWIECIEŃ 2021

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem, abyśmy głęboko przeżywali sakrament pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone miłosierdzie Boże.

"Jezus każdego przywołuje do siebie, aby go ubogacić darem MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ. Do każdego z nas mówi: «Większe jest miłosierdzie moje, aniżeli nędze twoje i świata całego» (Dz. 1485).

Masz wpływ na świat  modląc się z papieżem Franciszkiem, za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.

Masz wpływ na świat  modląc się z papieżem Franciszkiem, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

"Budowanie głębokiego braterstwa z wyznawcami innych religii nie jest rzeczą prostą (...) W dzisiejszych czasach w wielu regionach świata brakuje pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii.

Ostatnia w tym roku papieska intencja z zaproszeniem do modlitwy:

Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana słowem Bożym i modlitwą.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.
Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:
Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkości.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Za wszystkie osoby, które pracują i żyją z morza, za marynarzy, rybaków oraz ich rodziny.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby współczesnym rodzinom towarzyszyła miłość, szacunek oraz wsparcie innych.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby ci, którzy cierpią, odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Masz wpływ na świat, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą ?skałę? niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby wszystkie osoby uzależnione otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem:

 aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą "skałę" niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby wołanie braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, zostało usłyszane i wzięte pod uwagę.

Masz wpływ na świat  modląc się za wspólnoty religijne o ducha dialogu, spotkania i pojednania.
W listopadzie dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Masz wpływ na świat modląc się za dzieci i troszcząc się o ich rozwój.

W grudniu dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

1 października w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych wystartowała misyjna sztafeta. To modlitewny projekt płynący z odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła. W ten sposób Papieskie Dzieła Misyjne chcą odpowiedzieć na marzenie papieża Franciszka, ?by ten miesiąc był intensywnym i owocnym czasem łaski przez nasilenie modlitwy?.

Dystans 31 dni misyjnego miesiąca połączył już różne środowiska misyjne i osoby indywidualne. Ich modlitwy w kolejnych dniach ?odwiedzą? wszystkie kontynenty i ?dotkną? najpilniejszych spraw Kościoła będącego ?w permanentnym stanie misji?.

Masz wpływ na świat modląc się za wspólnotę Kościoła - dlatego w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Masz wpływ na świat i jego niesprawiedliwe struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą ?skałę? niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki,  jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia ? dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:


Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Masz wpływ na świat modląc się o jakość życia rodzin - pierwszego miejsca  <<humanizacji>> osoby i społeczeństwa, kolebki życia i miłości (CHL  40), dlatego w sierpniu dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej <<laboratoriami humanizacji>>.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą "skałę" niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Masz wpływ na świat i jakość naszych wspólnot i wyzwań duszpasterskich i ewangelizacyjnych!  - bądź solidarny i dołącz w modlitwie do papieża Franciszka.

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności między narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Zaczyn jedności i znak nadziei, uniwersalna charakterystyka Kościoła także na kontynencie afrykańskim, tak podzielonym i solidarnym zarazem, tak zdesperowanym i naznaczonym wolą przetrwania. Być zaczynem znaczy być początkiem wzrostu. Być zaczynem jedności, to wznieść się ponad to, co było, co zraniło, co podzieliło. Jednym słowem wyrosnąć i stać się jak dobry chleb, którym każdy chce i może się nasycić. Taka jedność daje pozytywną siłę i rodzi nadzieję, ze się uda, że nic nie jest stracone, że to dobry początek. Tak! Bo Kościół w Afryce jest młody, zaangażowany i zdolny dać świadectwo jedności, pokoju i nadziei

s. Iwona Cholewińska MSOLA, Nabożeństwa misyjne, PDM.

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
?Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody?.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.

Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 NMM 2019 plakat PDMD

 

Modlitwa Dzieci i Młodzieży na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

UKOCHANY jest POSŁANY

Ojcze Najlepszy,
Ty kochasz każde dziecko na ziemi, bez wyjątku.
Dziękujemy Ci za wspaniały dar chrztu świętego,
który sprawia, że tworzymy jedną
wielką rodzinę Kościoła,
gdzie każdy jest misjonarzem.

Pomóż nam przez Ducha Świętego
odważnie i radośnie
mówić o Twojej miłości
i działać tak, by każdy mógł się spotkać
z Panem Jezusem
przez miłość i miłosierdzie.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ? październik 2019
 i (w konsekwencji) Całe Nasze Życie!

800 lat temu papieżowi Innocentemu III przyśnił się ?mnich - biedak? odziany w szarą opończę umbryjskich wieśniaków, który na swych barkach  podtrzymywał Bazylikę Laterańską, której groziła ruina. Św. Bonawentura, który opisał spotkanie Franciszka z papieżem relacjonuje, że ten nie miał wątpliwości, że pokorny Biedaczyna to ?naprawdę jest ten, który dziełem i nauką Chrystusa podtrzyma Kościół?. Od tego spotkania upływa właśnie 810 lat! Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ? październik 2019 Listem z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego ?Maximum illud? o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie, mówi nam o swoim ?marzeniu? Kościoła dla ewangelizacji.