Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Za wszystkie osoby, które pracują i żyją z morza, za marynarzy, rybaków oraz ich rodziny.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby współczesnym rodzinom towarzyszyła miłość, szacunek oraz wsparcie innych.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby ci, którzy cierpią, odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Masz wpływ na świat, ponieważ Twoja modlitwa i wybory wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą ?skałę? niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby wszystkie osoby uzależnione otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem:

 aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą ?skałę? niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia. Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby wołanie braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, zostało usłyszane i wzięte pod uwagę.

Masz wpływ na świat  modląc się za wspólnoty religijne o ducha dialogu, spotkania i pojednania.
W listopadzie dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Masz wpływ na świat modląc się za dzieci i troszcząc się o ich rozwój.

W grudniu dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

1 października w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych wystartowała misyjna sztafeta. To modlitewny projekt płynący z odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła. W ten sposób Papieskie Dzieła Misyjne chcą odpowiedzieć na marzenie papieża Franciszka, ?by ten miesiąc był intensywnym i owocnym czasem łaski przez nasilenie modlitwy?.

Dystans 31 dni misyjnego miesiąca połączył już różne środowiska misyjne i osoby indywidualne. Ich modlitwy w kolejnych dniach ?odwiedzą? wszystkie kontynenty i ?dotkną? najpilniejszych spraw Kościoła będącego ?w permanentnym stanie misji?.

Masz wpływ na świat modląc się za wspólnotę Kościoła - dlatego w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Masz wpływ na świat i jego niesprawiedliwe struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą ?skałę? niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki,  jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia ? dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:


Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Masz wpływ na świat modląc się o jakość życia rodzin - pierwszego miejsca  <<humanizacji>> osoby i społeczeństwa, kolebki życia i miłości (CHL  40), dlatego w sierpniu dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej <<laboratoriami humanizacji>>.

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą ?skałę? niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Masz wpływ na świat i jakość naszych wspólnot i wyzwań duszpasterskich i ewangelizacyjnych!  - bądź solidarny i dołącz w modlitwie do papieża Franciszka.

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności między narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Zaczyn jedności i znak nadziei ? uniwersalna charakterystyka Kościoła także na kontynencie afrykańskim, tak podzielonym i solidarnym zarazem, tak zdesperowanym i naznaczonym wolą przetrwania. Być zaczynem znaczy być początkiem wzrostu. Być zaczynem jedności, to wznieść się ponad to, co było, co zraniło, co podzieliło. Jednym słowem wyrosnąć i stać się jak dobry chleb, którym każdy chce i może się nasycić. Taka jedność daje pozytywną siłę i rodzi nadzieję, ze się uda, że nic nie jest stracone, że to dobry początek. Tak! Bo Kościół w Afryce jest młody, zaangażowany i zdolny dać świadectwo jedności, pokoju i nadziei

s. Iwona Cholewińska MSOLA, Nabożeństwa misyjne, PDM.

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
?Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody?.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.

Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 NMM 2019 plakat PDMD

 

Modlitwa Dzieci i Młodzieży na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

UKOCHANY jest POSŁANY

Ojcze Najlepszy,
Ty kochasz każde dziecko na ziemi, bez wyjątku.
Dziękujemy Ci za wspaniały dar chrztu świętego,
który sprawia, że tworzymy jedną
wielką rodzinę Kościoła,
gdzie każdy jest misjonarzem.

Pomóż nam przez Ducha Świętego
odważnie i radośnie
mówić o Twojej miłości
i działać tak, by każdy mógł się spotkać
z Panem Jezusem
przez miłość i miłosierdzie.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ? październik 2019
 i (w konsekwencji) Całe Nasze Życie!

800 lat temu papieżowi Innocentemu III przyśnił się ?mnich - biedak? odziany w szarą opończę umbryjskich wieśniaków, który na swych barkach  podtrzymywał Bazylikę Laterańską, której groziła ruina. Św. Bonawentura, który opisał spotkanie Franciszka z papieżem relacjonuje, że ten nie miał wątpliwości, że pokorny Biedaczyna to ?naprawdę jest ten, który dziełem i nauką Chrystusa podtrzyma Kościół?. Od tego spotkania upływa właśnie 810 lat! Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ? październik 2019 Listem z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego ?Maximum illud? o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie, mówi nam o swoim ?marzeniu? Kościoła dla ewangelizacji.