Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

1 października w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych wystartowała misyjna sztafeta. To modlitewny projekt płynący z odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła. W ten sposób Papieskie Dzieła Misyjne chcą odpowiedzieć na marzenie papieża Franciszka, ?by ten miesiąc był intensywnym i owocnym czasem łaski przez nasilenie modlitwy?.

Dystans 31 dni misyjnego miesiąca połączył już różne środowiska misyjne i osoby indywidualne. Ich modlitwy w kolejnych dniach ?odwiedzą? wszystkie kontynenty i ?dotkną? najpilniejszych spraw Kościoła będącego ?w permanentnym stanie misji?.

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
?Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody?.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.

Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 NMM 2019 plakat PDMD

 

Modlitwa Dzieci i Młodzieży na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

UKOCHANY jest POSŁANY

Ojcze Najlepszy,
Ty kochasz każde dziecko na ziemi, bez wyjątku.
Dziękujemy Ci za wspaniały dar chrztu świętego,
który sprawia, że tworzymy jedną
wielką rodzinę Kościoła,
gdzie każdy jest misjonarzem.

Pomóż nam przez Ducha Świętego
odważnie i radośnie
mówić o Twojej miłości
i działać tak, by każdy mógł się spotkać
z Panem Jezusem
przez miłość i miłosierdzie.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ? październik 2019
 i (w konsekwencji) Całe Nasze Życie!

800 lat temu papieżowi Innocentemu III przyśnił się ?mnich - biedak? odziany w szarą opończę umbryjskich wieśniaków, który na swych barkach  podtrzymywał Bazylikę Laterańską, której groziła ruina. Św. Bonawentura, który opisał spotkanie Franciszka z papieżem relacjonuje, że ten nie miał wątpliwości, że pokorny Biedaczyna to ?naprawdę jest ten, który dziełem i nauką Chrystusa podtrzyma Kościół?. Od tego spotkania upływa właśnie 810 lat! Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ? październik 2019 Listem z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego ?Maximum illud? o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie, mówi nam o swoim ?marzeniu? Kościoła dla ewangelizacji.