Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 

W ostatnim czasie nasz dom rekolekcyjny w Łabuniach był wypełniony młodymi ludźmi pełnymi Ducha Świętego. Przyjechali spragnieni Jego Darów, wspólnie wołaliśmy do Pana przez modlitwę, czuwania, śpiewy, dzielenia… i Duch Święty przychodził do każdego na miarę Jego pragnień.

Obie tury rekolekcji – dla licealistów i 13 - 15 -latków dotykały tematem właśnie tej Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, bo i czas był do tego sposobny. Licealiści zebrali się 11-13 maja – tydzień przed Zesłaniem Ducha św. Temat: Ten Trzeci. Prowadził  Marianin – ks. Tomasz Sekulski – z Lublina. Bardzo ciekawe jego konferencje przygotowały serca na przyjście Ducha Św. w sakramentach, podczas wspólnej Adoracji – uwielbienia. Jak to wyglądało, można obejrzeć:

Młodsi – gimnazjaliści – zebrali się tłumnie tydzień później – 18-20 maja – akurat w wigilię Zesłania Ducha Św. Rekolekcje prowadził ks. Daniel Trojnar wraz z Oazową Wspólnotą Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi. Temat : # Święty # Duch # Ty. Bardzo ciekawa, nowa forma ich życia, żywe świadectwo i pociągające przykłady poruszały serca młodzieży. Podobały się konferencje księdza żywo prowadzone, warsztaty, które angażowały wszystkich, dzielenia… To wszystko wprowadzało nas w atmosferę modlitwy. W sobotni wieczór w łączności z całym Kościołem prosiliśmy o Ducha Św. i wspólnym uwielbieniem dziękowaliśmy za Jego Dary, których Pan Bóg udzielał hojnie.

Za wszystko co się dokonało, za otrzymane dary – widoczne i ukryte – niech Bóg w Trójcy Jedyny będzie uwielbiony ! Dzięki wszystkim za obecność i modlitwę.

s. Elżbieta Dąbrowska, fmm